יורה דעה – אבילות

שאלה: רציתי לשאול מתי הזמן הטוב לעשות השכבה לנפטרים, והאם אפשר לעשות בכל פעם שאני עולה לספר תורה? תשובה: הנה בקונטרס היחיאלי (בית השם אזהרה ג עמוד יב) למקובל האלקי רבי יצחק אלפייה זצוק"ל כתב, שיש להיזהר שלא לעשות השכבות לנפטרים בכל עת אלא רק בזמנים מסוימים כפי שיובא להלן, ומשום שבכל פעם שמזכיר את … המשך לקרוא יורה דעה – אבילות

יורה דעה – דיני בל תשחית

שאלה: רציתי לשאול, האם יש בל תשחית כגון, בכלים חד פעמיים שמשליכים לפח אחר שימושם, וכן כלים חד פעמיים יוקרתיים שניתן לשוטפם לאחר גמר השימוש? תשובה: הכלל בדיני בל תשחית הוא אחד: כשהדבר נעשה לצורך האדם, ולא בדרך השחתה, אין בזה משום בל תשחית. ולכן כלים חד פעמיים, שהם מיועדים לכך בעצם יצירתם, ונמכרים בזול … המשך לקרוא יורה דעה – דיני בל תשחית

יורה דעה – טבילת כלים

שאלה: קנינו טוסטר חדש ולא הספקנו להטביל אותו כדת וכדין (או להשאילו לגוי, או בדרכים האחרות), האם יהיה ניתן להשתמש בו על ידי הפסק של נייר אפיה, כך שהאוכל לא יגע ישירות בטוסטר אלא בנייר? כמו כן מה הדין נייר כסף? תשובה: הנה הגרש"ז אוירבך זצוק"ל כתב במנחת שלמה (ח"ב סי' סו אות ה') כתב, … המשך לקרוא יורה דעה – טבילת כלים

יורה דעה – איסור והיתר

שאלה: אדם שסובל מיובש בשפתיים ומחמת כן יש לו חתכים שיוצא מהם דם האם מותר לו לבלוע את הדם היוצא מהן? ומה הדין באצבע שנפצעה ויוצא ממנה דם ורוצה ליתנה בתוך פיו? תשובה: דם אדם אסור לבולעו משום מראית העין. ואומנם אם יש היכר שהדם מגיע ממכתו כגון דם המטפטף מאצבעו או משפתיו. מותר לבולעו. … המשך לקרוא יורה דעה – איסור והיתר

יורה דעה- איסור והיתר

שאלה: בארוחת הצהריים במקום עבודתי אני יושב בשולחן אחד עם חברי, שלצערי לא מקפיד כלל על כשרות. האם מותר לאכול לידו, או שיש חשש כמו באדם שאוכל בשר שאסור לאכול לידו מאכל חלבי אלא אם כן נותנים היכר בניהם, שלא יבואו לאכול אחד מחברו. וכן מה יהיה הדין במשפחה שהולכת לאכול במסעדה, כאשר חלק מזמינים … המשך לקרוא יורה דעה- איסור והיתר

יורה דעה -איסור והיתר

אכילה בשולחן אחד ליד אדם שאוכל אוכל לא כשר שאלה: בארוחת הצהריים במקום עבודתי אני יושב בשולחן אחד עם חברי, שלצערי לא מקפיד כלל על כשרות. האם מותר לאכול לידו, או שיש חשש כמו באדם שאוכל בשר שאסור לאכול לידו מאכל חלבי אלא אם כן נותנים היכר בניהם, שלא יבואו לאכול אחד מחברו. וכן מה … המשך לקרוא יורה דעה -איסור והיתר

אורח חיים – חודש אדר

שאלה: שלום הרב רציתי לברר מהי שנה מעוברת, ומה הטעם שעושים שנה מעוברת? תשובה: שנה מעוברת פירושה, שנה שמתווסף בה חודש נוסף. "חודש אדר". וזה מקור השם "מעוברת", כמו עובר במעי אמו. וטעמה: משום שהלוח השנה העברי מתבסס על מחזור הלבנה (הירח מקיף את כדור הארץ במשך כ 29.5 יום, כאשר שנים עשר חודשים הינם … המשך לקרוא אורח חיים – חודש אדר

אורח חיים- מועדים: יום כיפור

שאלה: שמעתי שיש מצווה גדולה לאכול בערב יום כיפור (יום שלישי בבוקר), מה השיעור שצריך לאכול כדי לקיים מצווה זו? תשובה: על פי הסוד, צריך לאכול כשיעור אכילה של ב' ימים ועל ידי כך נחשב כאילו התענה יומיים נוספים מלבד יום הכיפורים. ואומנם על פי הפשט, העיקר שיאכל שיעור 43 גרם בתוך זמן אכילת פרס … המשך לקרוא אורח חיים- מועדים: יום כיפור

אורח חיים- מועדים: חודש אלול

שאלה-ראיתי אנשים שמקפידים על בדיקת תפילין או מזוזות בחודש אלול, האם היא חובה מצד ההלכה, או אינה אלא מנהג חסידות בלבד? תשובה- אין חיוב מעיקר ההלכה לבדוק בחודש אלול את התפילין, ומנהג      חסידות להחמיר לבדקן בכל שנה בחודש אלול. ובמזוזות, מעיקר ההלכה חייב לבדקן פעם אחת בכל שלש שנים ומחצה, ומנהג חסידות להחמיר לבדקן באלול … המשך לקרוא אורח חיים- מועדים: חודש אלול

אורח חיים – מועדים: סוכות

שאלה: האם ניתן לקחת ערבות להושענא רבה מהערבות של הלולב, וכמו כן האם מותר לקחת ערבות מאדם שכבר קיים בהם מצוות חבטת ערבה? תשובה: מותר לכתחילה לקחת את הערבות מהלולב ובלבד שיתיר את האגד של הלולב ויטלם בפני עצמם. ועל פי המקובלים אין לעשות כן אלא יקח ערבות בפני עצמם לחבטת ערבה. וכמו כן מותר … המשך לקרוא אורח חיים – מועדים: סוכות